Gratis

Free extensions

Om du trykker på denne linken, så kan du få noen fine extensions i en herlig blå farge : )Om du ikke er personen til å gå med blå extensions til vanlig kunne det jo f.eks vert kreativt å bruke i op...
hits